Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Hướng dẫn chỉnh sửa thêm danh mục khối và thêm khối dịch vụ trong quản trị website


Hướng dẫn chỉnh sửa thêm danh mục khối và thêm khối dịch vụ trong quản trị website sử dụng Thaisonit admin panel khi sử dụng dịch vụ web của SNETTECH.

Hướng dẫn chỉnh sửa thêm danh mục khối và thêm khối dịch vụ trong quản trị website

(Hướng dẫn chỉnh sửa thêm danh mục khối và thêm khối dịch vụ trong quản trị website sử dụng Thaisonit admin panel khi sử dụng dịch vụ web của SNETTECH)

- Để chỉnh sủa giao diện Nhấn vào khối giao diện tại menu bên trái:

Nhấn vào khối giao diện tại menu bên trái

(Nhấn vào khối giao diện tại menu bên trái)

1, Thêm danh mục Khối:

 

- Bước 1: Nhấn Thêm danh mục khối

(Nhấn vào thêm danh mục khối)

- Bước 2: Điền thông tin cho danh mục khối cần thêm

(Điền thông tin cho danh mục khối cần thêm)

- Bước 3: Nhấn Public để xét duyệt danh mục khối được hiển thị công khai

(Nhấn Public để xét duyệt danh mục khối được hiển thị công khai)

- Để sửa danh mục khối thì nhấn vào nút icon hình chiếc bút ở cột thao tác của danh mục khối đã thêm và cập nhật thông tin

- Để xóa danh mục khối đã thêm thì nhấn vào nút icon thùng rác ở cột thao tác

2, Thêm khối dịch vụ vào danh mục khối đã thêm:

 

- Bước 1: Nhấn vào thêm khối dịch vụ ở menu bên trái

(Nhấn vào thêm khối dịch vụ ở menu bên trái)

- Bước 2: Nhập thông tin cho khối dịch vụ

(Nhập thông tin cho khối dịch vụ)

- Bước 3: Nhấn Public để xét duyệt dịch vụ được hiển thị công khai

(Nhấn Public để xét duyệt dịch vụ được hiển thị công khai)

- Để sửa dịch vụ thì nhấn vào nút icon hình chiếc bút ở cột thao tác của dịch vụ đã thêm và cập nhật thông tin

- Để xóa dịch vụ đã thêm thì nhấn vào nút icon thùng rác ở cột thao tác


Bình luận Facebook:

0383697284