Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Hệ thống (System)


Định nghĩa chung hệ thống:

Hệ thống (system) là tập hợp các phần tử có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể thống nhất.

Định nghĩa chung về hệ thống(Hình ảnh minh họa Hệ thống)

Định nghĩa hệ thống trong tin học:

Hệ thống trong tin học là một tập hợp gồm các thiết bị phần cứng (máy tính, thiết bị ngoại vi) và các phần mềm với sự quản lý và điều khiển của con người.

Hệ thống tin học

(Hệ thống tin học)

Định nghĩa hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.

Hệ thống thông tin

(Hệ thống thông tin)

Trong tên công ty SNETTECH cũng có từ hệ thống? Hệ thống trong SNETTECH bao gồm cả hệ thống tin học và hệ thống thông tin.

Trong tên công ty SNETTECH, chữ S là viết tắt của từ System (cũng có thể là Software, Security, Science, Success, Strong... nhưng bài này đang nói về hệ thống nên S ở đây sẽ là System - Hệ thống). Vì là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hệ thống ở đây bao gồm cả hệ thống tin học và hệ thống thông tin.

System trong SNETTECH bao gồm cả hệ thống tin học và cả hệ thông thống tin

(System trong SNETTECH bao gồm cả hệ thống tin học và cả hệ thống thông tin)

 


Bình luận Facebook:

0383697284