Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Cấu hình gửi mail thông báo từ website đến email cá nhân sử dụng gmail


Hướng dẫn cấu hình thông báo về mail trên website

Hướng dẫn cấu hình nhận thông báo từ website về email bằng cách sử dụng gmail cá nhân.

1. Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail để làm Mail chuyển:

Để tạo mật khẩu ứng dụng Gmail ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập tài khoản google của bạn hoặc nhấn vào  link https://myaccount.google.com và đăng nhập email gmail.

Bước 2: Chọn mục Bảo mật hoặc truy cập link https://myaccount.google.com/security để đến mục bảo mật.

Nếu chưa bật xác minh 2 bước thì hãy bật xác minh 2 bước lên

Nếu đã bật xác minh 2 bước thì nhấn luôn vào "Xác minh 2 bước"

Điền mật khẩu rồi nhấn "Tiếp theo"

Bước 3: Trong trang xác minh 2 bước kéo xuống cuối trang rồi chọn mật khẩu ứng dụng

Chúng ta sẽ thấy 2 giá trị:

Chọn ứng dụng: Tên ứng dụng mà bạn muốn dùng email gmail để thiết lập.

Chọn Thiết bị: Thiết bị nào bạn muốn gắn email này vào.

Ở đây bạn có thể đặt chọn mục Khác (Tên tùy chỉnh). Bạn đặt 1 cái tên nào đó

Sau khi nhấn Tạo thì mật khẩu ứng dụng sẽ được hệ thống random ra cho bạn 1 cái mật khẩu. Hãy copy mật khẩu đó và nhấn "Xong".

2. Cấu hình trong quản trị website:

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị website

Bước 2: Ở menu bên phải nhấn vào mục "Hệ thống", xong nhấn "Cài đặt mail thông báo"

Bước 3: Điền các thông tin cấu hình

- Mail nhận thông báo là mail sẽ nhận tin khi có thông báo từ website gửi tới, mail này khác với mail chuyển

- Mail chuyển là mail đã được tạo mật khẩu ứng dụng ở phần hướng dẫn 1, phía trên của bài viết này

- Mật khẩu ứng dụng mail chuyển là mật khẩu ứng dụng của mail đã được tạo và đã được copy ở phần hướng dẫn 1, phía trên của bài viết này. Giờ thì paste nó vào

Nhấn "LƯU LẠI THAY ĐỔI" để lưu cấu hình là xong.


Bình luận Facebook:

0383697284