Công ty TNHH SNETTECH là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đây là một công ty startup được thành lập từ sự đam mê, nhiệt huyết về công nghệ của người trẻ Việt Nam với mong muốn góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về công nghệ trong tương lai sắp tới khi Việt Nam đang dần bước vào kỷ nguyên 4.0

Snettech

(Logo Snettech theo chiều ngang)

Logo Snettech icon biểu tượng

(Logo Snettech icon biểu tượng)

Logo Snettech vuông có tên và slogan

(Logo Snettech vuông có tên và slogan)