Chú ý: Chào mừng bạn đến với Snettech!

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài "Destination path too long error" trong Windows 10?


Windows có một giới hạn cụ thể đối với số lượng ký tự có thể được sử dụng để đặt tên cho tệp vì nó kéo dài đường dẫn đích của trình duyệt tệp và do đó có thể xảy ra “Lỗi đường dẫn đích quá dài ”. Hạn chế cụ thể này có thể gặp phải do khóa “ LongPathsEnabled ” bị vô hiệu hóa, v.v.

Blog này sẽ nêu các cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề về đường dẫn đích dài trong Windows 10.

Làm cách nào để khắc phục/Giải quyết lỗi “Lỗi đường dẫn đích quá dài” trong Windows 10?

Để khắc phục/giải quyết lỗi “ Destination path too long error ”, hãy sử dụng các cách sửa lỗi sau:

  • Di chuyển (các) tệp bằng Dấu nhắc lệnh.
  • Bật khóa “ LongPathsEnabled ”.
  • Thay đổi phần mở rộng tệp tạm thời.
  • Đổi tên thư mục mẹ.

Cách 1: Đổi tên thư mục mẹ

Trong khi sao chép một hoặc nhiều tệp/thư mục, hãy thử rút ngắn tên của thư mục mẹ, điều này sẽ giúp rút ngắn đường dẫn đích, từ đó giải quyết vấn đề đã thảo luận. Để làm cho phương pháp này có hiệu lực, chỉ cần đổi tên thư mục mẹ bằng một tên tương đối ngắn hơn.

Mẹo chuyên nghiệp : Trong khi đổi tên thư mục mẹ, bạn có thể cân nhắc sử dụng các dạng viết tắt trong trường hợp có các thuật ngữ quan trọng.

Trước

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10
Sau đó

Nhấp chuột phải vào thư mục mẹ, chọn tùy chọn “ Đổi tên ” và đổi tên thư mục bằng một tên tương đối ngắn hơn:

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10
Sau khi làm như vậy, hãy quan sát xem sự cố đường dẫn có được giải quyết hay không. Nếu không, hãy xem xét giải pháp tiếp theo.

Cách 2: Thay đổi phần mở rộng tệp tạm thời

Nếu giới hạn gặp phải với một tệp “ .zip ” hoặc “ .rar ”, hãy tạm thời thay đổi phần mở rộng của tệp thành “ .txt ” và hoàn nguyên tệp đó về bản gốc sau khi tệp được di chuyển đến đích mong muốn.

Bước 1: Thêm tiện ích mở rộng “.txt”

Trước hết, hãy thay đổi phần mở rộng của thư mục “ .zip ” thành “ .txt ”:

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10
Bước 2: Hiển thị phần mở rộng tên tệp

Trong “ File Explorer ”, hãy mở tab “ View ” và đánh dấu vào hộp kiểm được đánh dấu. Khi làm như vậy, thư mục zip được đổi tên sẽ hiển thị với phần mở rộng được định cấu hình, tức là “ .txt ”:

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10
Cuối cùng, di chuyển tệp đến vị trí mong muốn của bạn và sửa đổi phần mở rộng của nó trở lại mặc định.

Cách 3: Kích hoạt phím “LongPathsEnabled”

Nếu bạn là người dùng Windows 10 và bạn đã nâng cấp lên “ Bản cập nhật kỷ niệm (1607) ”, hãy bật khóa “ LongPathsEnabled ” bằng cách thay đổi giá trị của nó. Kích hoạt khóa này có thể giải quyết vấn đề được thảo luận vĩnh viễn.

Bước 1: Mở “Trình chỉnh sửa sổ đăng ký”

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10

Bước 2: Chuyển sang thư mục “FileSystem”

Bây giờ, điều hướng đến khóa đã thảo luận bằng cách đi theo đường dẫn được cung cấp:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10

Bước 3; Chỉ định "Dữ liệu giá trị"

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10
Giới hạn đường dẫn đích dài có thể sẽ được giải quyết ngay bây giờ.

Cách 4: Di chuyển (các) Tệp bằng Dấu nhắc Lệnh - Command Prompt

Nếu không có giải pháp nào ở trên hiệu quả, hãy thử di chuyển các tệp từ nguồn đến đích thông qua Dấu nhắc Lệnh. Để làm như vậy, hãy áp dụng các kỹ thuật sau.

Bước 1: Bắt đầu “Dấu nhắc lệnh quản trị”

Trước hết, hãy mở “ Administrative Command Prompt ”:

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10

Bước 2: Di chuyển tệp

Bây giờ, hãy di chuyển (các) tệp mong muốn từ thư mục nguồn đến đích bằng cách nhập lệnh được cung cấp bên dưới:
> xcopy * đường dẫn của tệp nguồn * * đường dẫn đến đích * / O / X / E / H / K

Làm cách nào để sửa lỗi đường dẫn đích quá dài trong Windows 10

Sau khi áp dụng lệnh, hãy xác minh việc chuyển thư mục/tệp đến đích và giới hạn gặp phải sẽ được giải quyết thông qua phương pháp thay thế này.

Phần kết luận

Để giải quyết “ Lỗi đường dẫn đích quá dài ” trong Windows 10, hãy đổi tên thư mục mẹ, tạm thời thay đổi phần mở rộng tệp, bật phím “ LongPathsEnabled ” hoặc di chuyển (các) tệp bằng Dấu nhắc Lệnh. Bài viết này nêu các cách tiếp cận để đối phó với giới hạn đường dẫn đích dài.


Bình luận Facebook:

0383697284